"בלמדו ידיו לקרב ובמחצו כוחות הרשע והזדון המנסים להרוס קיומנו, גידולנו וחירותנו- ישא צבא ישראל בלבו את חזונם הגדול של נביאינו על הימים בהם "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (דוד בן-גוריון).

חטיבת אלכסנדרוני הוקמה בימי כינונה של המדינה כדי למנוע את שאיפתם של אויבי ישראל למנוע את הקמתה, אך עם חזון עתידי ברור- בכדי שבארץ ישראל יכון השקט והשלום. את עקבות החטיבה ניתן לראות בכל נופי הארץ, בשבילים שנכבשו תחת נעליהם הצבאיות של חייליה שפסעו בדרך למשימות התקפה וכיבוש, באנדרטאות הפזורות במקומות אסטרטגיים- היום אתרי נופש- המספרות את סיפור הלוחמים, הלחימה, המסירות והמחיר. את עקבות החטיבה ניתן לראות בנוף האנושי של החברה הישראלית- אנשים מכל הקצוות והעדות, אנשי העיר והכפר, הנרתמים יחד למען משהו שהוא גדול מהם אך בשבילם. 

החטיבה היא האיש המבוגר שלחם במלחמת העצמאות המספר בשיקול דעת את מחיר המלחמה שהיתה ואת המשימות שבוצעו בהצלחה, והיא גם החייל הצעיר שמשאיר את משפחתו בבית ויוצא לשדות האימונים או המערכה כי על המדינה עדיין נלחמים, ושום דבר אינו מובן מאליו, בלעדי אלו המוכנים להגן עליה. שרשרת הדורות של החטיבה מורכבת מאלו שהיו בה- לחמו איתה והשתחררו ממנה, אלה שעודם בחטיבה- מתאמנים, נערכים ומשפרים עצמם ליום פקודה, וגם אלה שאינם- היו, התאמנו, נלחמו ונפלו.

עמותת החטיבה שמה לה למטרה להנציח את זכרם של הנופלים על ידי שמירת הקשר בין משפחות הלוחמים שנפלו לבין אלו שהכירו אותם, אלו המשרתים בה כיום ואלו שיצטרפו למשפחתנו הלוחמת בעתיד. דרך הנצחת זיכרם אנו מצדיקים את עשייתם ועשייתנו, מחזקים את אמונתינו בצדקת דרכינו ומבטיחים בכך את המשך מימוש העשייה הציונית בארצנו.

מורשת החטיבה אינה רק עבר אלא נכתבת יום יום על ידי המשרתים בה, על ידי מספרי קורותיה ועל ידי מוקירי זכרם של הנופלים שלה. חטיבת אלכסנדרוני היא משפחה לוחמת הנושאת בעול הבטחון למימוש היעוד "להיות עם חופשי בארצנו". זכינו להימנות על בניה ואחריות רבה מונחת על כתפינו. אנו מצדיעים לשותפים לדרך הצועדים איתנו במסע ההגנה והבטחון- נמשיך לשאת את הדגל ונסמן את הדרך להולכים אחרינו!   

ישראל פרידלר, אל"ם
מח"ט אלכסנדרוני