טופס הצטרפות כחבר/ה לעמותה

מיועד למפקדי ולוחמי החטיבה בעבר ובהווה.

הצטרפות לעמותה אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

הינך יכול/ה לבחור ולסמן כל מינון מעורבות המתאים לך.

המידע ישמש רק לקשר עם העמותה, לא ימסר לידי גוף שלישי, ויישמר בנפרד מהאתר.

 

הנני מבקש/ת להצטרף כחבר בעמותה ומעוניין/ת לקבל הזמנה לטכס ההתייחדות השנתי.
הנני מבקש/ת להצטרף כחבר בעמותה ומעוניין/ת לקבל הזמנה לטכס ההתייחדות השנתי. * שדה חובה
הנני מבקש/ת להצטרף לוועד העמותה ולתרום בניהול השותף.
הנני מבקש/ת להצטרף לוועד העמותה ולתרום בניהול השותף.
הנני מוכן/ה לתרום מזמני ומרצי לקידום פרויקטים לצורך פיתוח מפעל ההנצחה החטיבתי.
הנני מוכן/ה לתרום מזמני ומרצי לקידום פרויקטים לצורך פיתוח מפעל ההנצחה החטיבתי.
הנני מעוניין/ת לסייע בתחום המקצועי שלי {פרט/י בהמשך הטופס את ההתמחות}.
הנני מעוניין/ת לסייע בתחום המקצועי שלי {פרט/י בהמשך הטופס את ההתמחות}.
הנני מוכן/ה לפעול לגיוס תרומות מגופים מחוץ לחטיבה.
הנני מוכן/ה לפעול לגיוס תרומות מגופים מחוץ לחטיבה.
הנני מוכן/ה להרים תרומה כספית לסיוע למפעל ההנצחה.
הנני מוכן/ה להרים תרומה כספית לסיוע למפעל ההנצחה.