בן/בת למשפחה שכולה
בן/בת למשפחה שכולה * שדה חובה
שרתתי בחטיבה בעבר
שרתתי בחטיבה בעבר * שדה חובה