קרבות החטיבה בתש"ח

קרבות החטיבה מתחלקים לשתי תקופות: עד להקמת המדינה ולאחריה.

בתקופה הראשונה פעלה החטיבה בגזרתה. יחידות מהחטיבה השתתפו גם בקרבות ובמבצעים בגזרות אחרות. בתקופה זו נהדפו התקפות על ישובים עבריים, פוצצו גשרים, תחבורה ערבית הותקפה כגמול על הפגיעה בתחבורה העברית, כפרי האויב הותקפו ואף נכבשו בעקבות הפינוי הבריטי, לקראת מועד סיום המנדט.יצויין, כי בתקופה זו לא פונה ולא נפל בידי האוייב, אף לא יישוב אחד, למעט הישוב גאולים שנכבש בחלקו על ידי העיראקים, וגם זאת רק לזמן קצר.

לאחר פרוץ המלחמה, פעלו גדודי החטיבה גם בגזרות אחרות, בצפון הארץ ובדרומה ותחת פיקוד של חטיבות אחרות.