דו"ח יו"ר העמותה 21 במרץ 2019

מטרות העמותה (מתוך התקנון):

 1.  לפעול להנצחת חללי החטיבה.
 2.  לדאוג לשלמותו ולאחזקתו של אתר ההנצחה של החטיבה.
 3.  להקים אתרי הנצחה וצורות הנצחה נוספים לחללי החטיבה בדרך ובצורה שיוחלט עליהם על ידי הועד ולדאוג לשלמותם  ולאחזקתם התקינה.  
 4.  לסייע למשפחות השכולות בעצה ובהדרכה בכל תחום שהוא.
 5.  לסייע למשפחות השכולות במגעיהם עם הגורמים והמוסדות השונים המטפלים בענייניהם.
 6.  לחבר את לוחמי החטיבה למפעל ההנצחה.
 7.  להנחיל את מורשת החטיבה.
 8.  כל משימה נוספת עליה יוחלט ואשר תהא קשורה עם חללי החטיבה ו/או משפחותיהם.

 

פעילות העמותה בהתאמה למטרותיה:

 • העמותה בחרה בוועד ובוועדת ביקורת אשר מתפקידם להתכנס, לקיים דיונים, לקבל דיווחים, ולפעול לאור מטרות העמותה למען הנצחת חללי החטיבה, שימור אתרי ההנצחה, ולמען המשפחות השכולות.
 • פעם בשנה, לאחר העצרת השנתית באנדרטה, מתקיימת אסיפה כללית לדיווחים כספיים,  לאישור הדוח הכספי, ובחירת ועד חדש. הזמנה לאסיפה הכללית מתפרסמת באתר זה.
 • הועד מתכנס מדי פעם מקבל החלטות לביצוע ועוקב אחרי ביצוע החלטות קודמות.
 • הועד מדווח בקביעות לרשם העמותות ולעמותה יש "אישור ניהול תקין" המתחדש מדי שנה.
 • אין מקבלי שכר בין חברי הועד וכל הפעילים בעמותה – כולם מתנדבים. הפעילות השוטפת ממומנת ע"י המתנדבים המשקיעים מכספם, מזמנם וממרצם.
 • פרויקטים מיוחדים כמו: הקמת חדר הנצחה/מורשת ופיתוח אתר האנדרטה במצפה גדות – בוצעו מתקציבים ייעודיים שהועברו ישירות מהתורמים למבצעים ולא עברו דרך חשבון העמותה.
 • העמותה הקימה חדר הנצחה/מורשת במחנה החטיבה בעין זיתים. החדר נחנך בעצרת 2002 ומאז הוא פתוח למשפחות השכולות ולחיילי החטיבה. החטיבה מסייעת בהחזקת החדר.
 • העמותה שוקדת כעת על הכנת פינת הנצחה, מבוססת מדיה, בחדר הישיבות במפקדת החטיבה.
 • העמותה רתמה גופים מוסדיים ממשלתיים ומוניציפאליים לפיתוח אתר האנדרטה ברמת הגולן. הושלם ביצוע כביש גישה וחניות מאספלט וכן פריצת וסלילת שלושה שבילי הליכה באתר, כולל פינות ישיבה ומנוחה בצד השבילים, נקודות תצפית התכנסות והסבר לקבוצות המטיילים הרבות הפוקדות את האתר.
 • בכל עבודת פיתוח מושם דגש על שימוש בחומרים מקומיים המתאימים לאופי האתר והתאמת הפיתוח למשפחות השכולות שחלקן מבוגרות וגם התאמה לנכים.
 • העמותה הקימה אתר אינטרנט שעובר שדרוג בימים אלה.
 • העמותה מקיימת בכל שנה, יום הנצחה מרוכז שבבוקרו אוספים את המשפחות השכולות באוטובוסים מכל חלקי הארץ לטיול הנצחה/ציונות הכולל ארוחת צהרים בבסיס צה"ל, ובהמשך היום מתקיים טקס רב משתתפים (משפחות שכולות, בוגרי החטיבה לדורותיהם, אנשי מילואים, אלוף פיקוד הצפון, קצינת נפגעים חי"ר מקחצ"ר, מפקד האוגדה, ראשי רשויות מקומיות, ואורחים. בטקס חלק ראשון המיועד להתייחדות עם זכר חללינו ומתקיים בתוך האנדרטה, וחלק שני המיועד לעצרת התייחדות חטיבתית המתקיים במרומי אתר ההנצחה. הטקס באישור מקחצ"ר ובאחריותו התקציבית והפרסומית. הביצוע מוטל על כתפי ועד העמותה בסיוע מפקדת החטיבה. המימון אינו עובר דרך חשבון העמותה.
 • בעבר עזרה העמותה למשפחה שכולה שנותרה עם שלד בית, בעת שראש המשפחה נפל בלבנון. העמותה רתמה 
  בעלי מקצוע מקרב אנשי המילואים בחטיבה ומקרב בוגרי החטיבה וסיימה את בניית הבית.
 • העמותה סייעה למשפחות שכולות במגעיה עם המוסדות בעזרת עו"ד מתנדב מקרב בוגרי החטיבה, וגם זאת ללא כל תמורה כספית.
 • העמותה השתתפה בימי עיון לאלוף פיקוד צפון ומפקדי האוגדות והחטיבות של הפיקוד.
 • העמותה אירחה את מפקדי היחידות של החטיבה, לסיור מורשת בעקבות לוחמי החטיבה במלחמת ששת הימים, בכל אתרי הלחימה של החטיבה ובאתר ההנצחה במצפה גדות.
 • בכל שנה נותנים פעילי העמותה הרצאות מורשת לבתי ספר ועמותות שונות.
 • העמותה מעורבת מדי פעם באיסוף תרומות ורכישת ציוד עבור הלוחמים היוצאים לתעסוקה מבצעית.
 • העמותה שוקדת על חידוש האישור כמלכ"ר כדי לזכות את התורמים בפטור מתשלום מיסים על תרומות לעמותה.
 • עד כה מומן הטקס השנתי ע"י משרד הביטחון, החטיבה והעמותה (מתרומות המשפחות השכולות ובוגרי החטיבה). בגלל צמצומים בתקציבי משרד הביטחון וצה"ל – עלינו לאתר מקורות כספיים חדשים, על מנת להמשיך במסורת ארוכת השנים.
 • כל הוצאה מותנית בחתימת שניים ממורשי החתימה בוועד. הוצאה מעל סך של 2,000 ₪ (צמוד למדד בסיס 10/2003) מותנית בהחלטת רוב בוועד העמותה.
 • אין, ולא הוגשו כל תביעות משפטיות כנגד העמותה או כנגד מי מהפעילים בעמותה, בהקשר לפעילותו בעמותה.

ועד העמותה ממשיך לשקוד על המשך פעילות ההנצחה והפתוח, על שמירת המורשת, על דאגה ללוחמי החטיבה ועל דאגה למשפחות הנופלים בהתאם למטרות שלשמן הוקמה העמותה.

בברכה
נבר אמנון
יו"ר העמותה