עם כניסת ההפוגה השניה לתוקפה ב- 20 ליולי 1948, מצאה את עצמה החטיבה עם מספר קני התנגדות של האויב, בגזרתה הצפונית, קינים שבמהלך הקרבות לא הספיקה לבערם, שכן בקרבות "עשרת הימים" הוקדשו מאמצי החטיבה לגזרתה הדרומית – אזור בו עלה בידיה, במסגרת "מבצע דני" ו"בתק", לבער את בסיסי האויב שעל גבולות הישוב היהודי, ולהרחיק את קו החזית מזרחה לעבר הגבעות.

בידי האויב שבגזרה הצפונית, שנהנה מהפוגה יחסית , עלה לבסס מערך הגנה ברכסים המערביים של הכרמל, כשהוא נשען על שלושת הכפרים: עין רזאל, איג'זים וג'בע.

כפרים אלה חלשו על כביש החוף, בקטע שבין זיכרון יעקב לחיפה, ובנצלם את השטח ההררי הנוח להגנה, התבצרו הערבים בגזרה זו, שכונתה בשם "המשולש הקטן" (להבדיל מ" המשולש הגדול" – שכם, גנין , טול כרם).

הערבים, בהתבססם למרגלות הכרמל, המשיכו להטריד את התחבורה בכביש החיוני המקשר בין הדרום ולחיפה. בימי ההפוגה הראשונים, נחסמה הדרך כליל על ידי שורה של מחסומים, חציבת תעלות לרוחב הכביש, מיקוש דרכי הגישה והעקיפה וירי בלתי פוסק על התנועה.

כורח דחוף ביותר היה, אפוא, לפתוח את כביש החוף היחיד לתנועה. דבר זה ניתן היה לעשות אך ורק על ידי חיסול "המשולש הקטן". הוחלט לכבוש את הכפרים האלה מידית. לאור כניסת ההפוגה לתוקפה, הוחלט להסוות את המבצע כפעולה "משטרתית" ולא צבאית, ושם ניתן למבצע – "שוטר".

למבצע הוקצו 2 פלוגות מגדוד 33, פלוגה מחטיבת "כרמלי", פלוגה מחטיבת "גולני", ארטילריה, שריוניות וסיוע של חיל האויר. המבצע היה בפיקודו של מג"ד 33.

בליל 24.7.48 תקפו הכוחות בו זמנית מדרום ומצפון, התנגדות האויב הייתה עזה ביותר. הכפרים הופצצו ממטוסי חיל האוויר והורעשו בתותחים ומרגמות. בקרב השתתפו פלוגה מגדוד 35 וקורס מ"כים חטיבתי.

רק ביום 26.7.48 בשעות הבוקר הוכרע הקרב, הדרך לחיפה נפתחה, האויב נסוג והכפרים נמצאו ריקים.

בקרב הזה נפלו 9 לוחמים מפלוגה ד' מגדוד 35 בחטיבה, מאש כוחותנו.