האנדרטה הוקמה בעזרתה הפעילה, מימונה והחזקתה של הקרן הקיימת לישראל.

התכנון והביצוע על ידי האדריכל יהודה יהב.

עיצוב לוח השמות והפיקוח על הביצוע של הלוחות על ידי האמן והפסל סול בסקין שהיה לוחם בחטיבה.

האנדרטה הוקמה ביוזמה והשתתפות במימונה של עמותת חטיבת אלכסנדרוני ופעילותו הנמרצת של תא"ל אשר לוי שהיה מ"פ בקרב הזה.

להוראות הגעה לאנדרטה

האנדרטה בלטרון