חידוש, שיפוץ ותוספות: האדריכל יהודה יהב.

מימון האנדרטה ע"י הורי הנופלים.

להוראות הגעה לאנדרטה

האנדרטה בקולה